BIP

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Akademia Małych Pisarzy
Koniec Akademii Małych Pisarzy
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
Szkolenie dla nauczycieli
Zapraszamy na szkolenie jak tworzyć bajkę
czwartek, 26 kwiecień 2012 09:25

Na czym polega metoda 3 Magiczne Worki

Metoda 3 Worki jest inspirowana działaniami londyńskiego ośrodka rozwoju kreatywności dzieci Children's Story Centre Discover.

Opis metody  3 Magiczne Worki – 

W 3 kolorowych workach znajdują się 3 kategorie przedmiotów:

1 worek – materiały o różnych kolorach, różniące się w dotyku

2 worek – przedmioty, które są inspiracją do wymyślenia bajkowej postaci

3 worek – niespodzianki, zbieranina przedmiotów, z których się korzysta wtedy, gdy opowieść się urywa

Uczestnicy warsztatów wyciągają przedmioty z worków z zamkniętymi oczami. Osoba prowadząca moderuje pracą grupy. W ten sposób powstaje grupowa bajka opowieść lub książka oparta na faktach.

Podczas tworzenia bajki dzieci bardzo angażują się emocjonalnie, pracują ze swoimi emocjami, uwalniają wewnętrzne konflikty.

Treść bajki jest zapisywana - najczęściej przez wolontariusza, który uczestniczy w zajęciach.

Zapisany tekst jest następnie redagowany przez osobę dorosłą posiadająca odpowiednie umiejętności.

Zapisana bajka jest odczytywana na następnych zajęciach, można ja kontynuować lub coś w niej poprawić - jeśli chce tego grupa. 

Metoda 3 Worki wykorzystuje elementy nowoczesnej aktywnej edukacji oraz kontakt ze sztuką, co pozwala na nieskrępowany rozwój dziecięcego potencjału.

– Nie dostrzega się roli sztuki w rozwoju kreatywnego myślenia – mówił  prof. Sławomir Ratajski, sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO.  – Kultura i sztuka powinny być w centrum edukacji, a nie, jak to zwykle bywa, na jej marginesie.

Prof. Ratajski dodaje, że jak wynika z badań, czynny kontakt ze sztuką pobudza wyobraźnię, inteligencję, zdolność krytycznego myślenia.

Jego wypowiedź pojawiła się podczas konferencji "Edukacja poprzez kulturę. Kreatywność i innowacyjność", którą zorganizował Polski Komitet ds. UNESCO wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w marcu 2011 r.

Wg najnowszych badań aktywne formy edukacji są o wiele bardziej skuteczne niż bierny odbiór treści np. podczas słuchania. Istotą metod aktywnych jest uczenie się przez doświadczenie i działanie. Piramida zapamiętywania ukazuje zależność pomiędzy zdolnością zapamiętywania, a zastosowaną metodą /tzw. stożek Dale'a/.
ILE UCZEŃ ZAPAMIĘTUJE?
10 % - tego co słyszy
20 % - tego co widzi
40 % - tego o czym rozmawia, dyskutuje
90 % - tego co robi  gdy uczy się przez działanie, w którym sam podejmuje decyzje

Dlatego dążąc do aktywizowania uczniów należy włączać w proces uczenia i zapamiętywania jak najwięcej zmysłów. Aktywność twórcza i samodzielne dochodzenie do celu sprzyja pogłębieniu zdobywanej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Proponowane przez nas metody pracy z dziećmi angażują je w możliwie najbardziej efektywny, aktywny sposób. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że na opowieści potrafią się skupić nawet dzieci nadpobudliwe i z problemami w zachowaniu.